Türkçe - Türkçe - bildirge Telaffuz
bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname.
vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi, beyanname.
kurumların ya da siyasal partilerin bir konudaki düşüncelerini, kararlarını ya da izlencelerini bildirmek için yayımladıkları yazı.
Türkçe - İngilizce - bildirge Telaffuz
proclamation, manifesto
Türkçe - Almanca - bildirge Telaffuz
n. Deklaration, Manifest
Title: bildirge nedir? bildirge ne demek?
Bu sayfayı paylaş
Dictionary Extension