"bill" Türkçe çevirisi ve örnek cümleler

Türkçe' de bill

Telaffuz
f. fatura etmek, fatura çıkarmak, afişe etmek; sevişmek, gagalarını sürterek sevişmek; ilan etmek
i. fatura, hesap, kâğıt para, banknot, senet, tahvil, afiş, poster, tiyatro programı, tasarı, beyanname, gaga, burun, uzantı, balta (eski), keser

Örnek cümleler

A bird eats with its bill.
Kuşlar gagalarıyla yerler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Father paid our food bill.
Babam yediklerimizin faturasını ödedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A dollar bill is money.
Banknot, bir dolar değerindeki paradır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A bird has two wings, feathers and a bill.
Kuşların iki kanadı, tüyleri ve gagaları vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill gave a bitter laugh.
Bill şiddetli bir kahkaha attı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill will come to my party.
Bill partime gelecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill will arrive at my party.
Bill partimde bulunacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When I called bill he said,  “I am coming to your party."
Bill’e telefon ettiğimde, «Partine geliyorum»dedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill came to my party.
Bill partime geldi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill can count to ten.
Bill, ona kadar sayabilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill drew a picture of the school building.
Bill okul binasının bir resmini çizdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill asked the teacher to criticize his picture.
Bill öğretmeninden resmi eleştirmesini istedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill wanted to know if the picture was good or bad.
Bill resminin iyi mi, kötü mü olduğunu öğrenmek istedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A duck has a wide bill and a short neck.
Ördeğin geniş bir gagası ve kısa bir boynu vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill said, “Follow me into the pool.”
Bill, «Benim arkamdan havuza gir» dedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill said, “Come into the pool after me.” 
Bili, «Benden sonra havuza gir» dedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Microsoft is founded by bill Gates.
Microsoft Bill Gates tarafından kurulmuştur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill is trying to gain weight. 
Bill kilo almaya çalışıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill is trying to increase his weight. 
Bill kilosunu artırmaya çalışıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill thinks he is too thin and he wants to make his body bigger. 
Bill çok zayıf olduğunu ve bu nedenle vücudunu geliştirip büyütmesi gerektiğini düşünüyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dictionary Extension
Bu sayfayı paylaş
Benzer kelimeler
1. announcement: advertisement, broadside, bulletin, circular, handbill, notice, placard
2. account: statement, invoice, reckoning, tab, score
3. beak: projection, mandible, nib
4. proposed law: act, draft, law, measure, proposal
5. invoice: dun, solicit
6. announce: advertise, post, publicise, publicize, publish
Fiil çekimleri
Present participle: billing
Present: bill (3.person: bills)
Past: billed
Future: will bill
Present conditional: would bill
Present Perfect: have billed (3.person: has billed)
Past Perfect: had billed
Future Perfect: will have billed
Past conditional: would have billed