"improvement" Türkçe çevirisi ve örnek cümleler

Türkçe' de improvement

Telaffuz
i. düzelme, düzeltme, ıslah, gelişme, ilerleme, iyileşme, artma, verimli hale getirme, ıslah etme, kalkındırma, yenilik

Örnek cümleler

There was steady economic improvement.
istikrarlı ekonomik gelişme vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
American-British relations showed improvement.
Amerikan-ingiliz ilişkileri gelişme gösterdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Haven't you noticed the improvement in her legs in a single week? Does love really have so much of strength?
Bir hafta içinde bacaklarındaki gelişmeyi fark edebildin mi? Aşkın gücü bu kadar çok mu?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Improvements in technology helped them succeed.
Teknolojideki gelişmeler onların başarmasına yardım etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She won't answer you. We're watching for any sign of her waking or of an improvement.
Sana cevap veremez. Kendine gelsin ya da bir gelişme göstersin diye bekliyoruz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The greatest improvement for the time being, of course, would be achieved quite easily by moving house; what they needed now was a flat that was smaller and cheaper than the current one which had been chosen by Gregor, one that was in a better location and, most of all, more practical.
Şidilik, enbüyük gelişme, elbette, evi taşıyarak oldukça kolay bir şekilde kazanılabilirdi;onların ihtiyacı olan Gregorun seçtiği şu anki daireden daha küçük ve daha ucuz, daha iyi bir yerde ve hepsinden önemlisi daha pratik bir daireydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I haven't slackened in my duties. The incredible improvement in my health makes my work easier.
Sorumluluklarımı ihmal etmedim. Sağlığımdaki inanılmaz gelime işlerimi kolaylaştırıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There's room for improvement in their love affair.
Onların aşk ilişkilerinde ilerleme eğilimi görülüyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The improvements we've made on the assembly line could eventually lower prices.
Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There will be improvements.
İyileştirmeler olacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have made numerous improvements to our house since we bought it.
Aldığımızdan beri evde birçok iyileştirmeler yaptık.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.
Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He has made a big improvement in tennis.
O, teniste büyük bir ilerleme kaydetti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can see the improvement.
Ben ilerlemeyi görebiliyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I wouldn't call this an improvement.
Ben buna bir gelişme demezdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Improvement suggestions are welcomed.
Gelişim önerileri hoş karşılanır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many improvements have been made since this century began.
Bu yüzyıl başladığından beri birçok gelişmeler yapıldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My speaking and listening in Turkish needs improvement.
Türkçe konuşma ve dinlememin gelişmesi gerek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That was an improvement.
O bir gelişmeydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That would be an improvement.
Bu bir gelişme olur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dictionary Extension
Bu sayfayı paylaş
Benzer kelimeler
progress: betterment, development, growth, increase