"lobbying" Türkçe çevirisi ve örnek cümleler

Türkçe' de lobbying

Telaffuz
i. lobi oluşturma

Örnek cümleler

I'll meet you in the lobby at three.
Saat üçte sizi lobide karşılayacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas asked Mary to wait in the lobby.
Nicholas Mary'nin lobide beklemesini rica etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'll be waiting for you in the lobby.
Seni lobide bekliyor olacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please come to the lobby by 7 o'clock.
Lütfen 7'ye kadar lobiye gel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas asked Mary to meet him in the lobby.
Nicholas Mary'den onu lobide karşılamasını istedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have a friend waiting for me in the lobby.
Beni Lobide bekleyen bir arkadaşım var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom's mother chased Nicholas as he ran naked around the lobby.
Nicholas'ın annesi Nicholas'ı holde çıplak gezdiği için kovaladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What time should I come to the lobby tomorrow?
Yarın saat kaçta lobiye gelmeliyim?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There was a brass quintet playing in the lobby of the hotel.
Otelin lobisinde çalan beş kişilik bir bando vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The lobby was totally empty.
Lobi tamamen boştu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom has been waiting patiently in the lobby for three hours.
Tom üç saattir lobide sabırla bekliyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Are you in the lobby?
Siz lobide misiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Are you telling me there are more people waiting in the lobby?
Bana lobide bekleyen daha çok insan olduğunu mu söylüyorsun?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can you guys meet me in the lobby?
Siz beni lobide karşılayabilir misiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can you wait for us in the lobby?
Bizi lobide bekleyebilir misin?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Everybody in the lobby is waiting to talk to Tom.
Lobideki herkes Tom'la konuşmak için bekliyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have friends waiting for me in the lobby.
Beni lobide bekleyen arkadaşlarım var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I just saw Tom in the lobby.
Ben sadece Tom'u lobide gördüm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I promised Tom I'd meet him in the lobby.
Onu lobide karşılayacağımı Tom'a söz verdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I saw them waiting in the lobby.
Onların lobide beklediğini gördüm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dictionary Extension
Bu sayfayı paylaş