"past" Türkçe çevirisi ve örnek cümleler

Türkçe' de past

Telaffuz
i. geçmiş, geçmiş zaman, mazi
s. geçmiş, önceki, eski, geçen
zf. geçecek şekilde

Örnek cümleler

Father drove past the red light and he must pay a fine.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden ceza verecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Father drove past the red light and he must pay money.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden para verecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He didn’t drive past the post office.
Postanenin önünden geçmedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She didn’t think of her past in her chair again.
Sandalyesinde geçmişini tekrar anımsamadı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Most people hold onto the past, look forward to the future, and do not embrace the present. Only those who can appreciate what they have now live fully.
Birçok insan geçmişe bağlanır, geleceği bekler ve şu anı kucaklamaz.Sadece şu an sahip olduklarını taktir edebilenler dolu dolu yaşarlar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't dwell on your past failures.
Geçmiş hatalarının üzerinde durma.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't dwell on your past mistakes!
Geçmiş hatalarının üzerinde durma!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He seems to know all about her past.
O geçmişi hakkında her şeyi biliyor gibi görünüyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Everything was better in the past.
Geçmişte her şey daha iyiydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's time to reflect on your past.
Geçmişinizi düşünmenin zamanıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She'll come at quarter past three.
Üçü çeyrek geçe gelecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We haven't seen you in the past four years.
Son dört yıl içinde seni görmedim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A bike path goes right past my house.
Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't know anything about his past.
Onun geçmişi hakkında bir şey bilmiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It happened at a quarter past eleven.
O on bir on beşte oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We sat talking about the remote past.
Uzak geçmiş hakkında konuşarak oturduk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have my supper at a quarter past seven.
Akşam yemeğini yedi çeyrekte yiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He has been sick in bed this past week.
Bir haftadır yatakta hastaydı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have eaten nothing for the past three days.
Son üç gündür hiçbir şey yemedim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You must live in the present not in the past.
Geçmişte değil şimdiki zamanda yaşamalısın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dictionary Extension
Bu sayfayı paylaş