"warm-up" Türkçe çevirisi ve örnek cümleler

Türkçe' de warm-up

Telaffuz
ısınma

Örnek cümleler

Nicholas asked Mary to warm up some leftovers.
Nicholas Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Every inch of this place is warmed up by the touch of the female hand!
Bu yerin her santimetresi (inçi) kadın elinin dokunuşuyla sıcacık bir hale gelmiş.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If there was a spark, it's only 'cause she was warming up her taser.
Eğer bir kıvılcım olduysa, şok cihazını* ısıttığı içindir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If there was a spark, it's only
'cause she was warming up her taser.
Eğer bir kıvılcım olduysa,
şok cihazını* ısıttığı içindir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Do you want that warmed up?
Sen onun ılımasını ister misin?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Go warm up.
Isınmaya git.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am just warming up now.
Şimdi sadece ısınıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am only warming up now.
Şu an sadece ısınıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm just warming up.
Ben sadece ısınıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It has finally stopped snowing and has warmed up.
Sonunda kar yağışı durdu ve hava ısındı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom asked Mary to warm up some leftovers.
Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is just getting warmed up.
Tom sadece ısınıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom told a few jokes to warm up the audience.
Tom seyircileri ısındırmak için birkaç fıkra anlattı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Warm up some water.
Biraz su ısıt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Will you warm up the soup?
Çorbayı ısıtır mısın?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You're starting to warm up now.
Sen şimdi ısınmaya başlıyorsun.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dictionary Extension
Bu sayfayı paylaş