İngilizce'de abstract

Telaffuz
adj. abstract, intangible, theoretical

Felemenkçe'de abstract

Telaffuz
zn. concentratie; verkorting; abstract
ww. samenvatten, verkorten; vereenvoudigen
bn. abstract; niet praktisch

Örnek cümleler

Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De Europese bevolking is een abstract begrip zonder juridische betekenis.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het betreft hier derhalve een weliswaar alomtegenwoordig maar tegelijkertijd uitermate abstract probleem.
Although this issue comes up time and again, it is very abstract.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Er wordt wel eens gedacht dat het hier, als we het over deze richtlijn hebben, een abstract econometrisch punt betreft.
Some people believe that, when we talk about this directive, it concerns an abstract, econometric matter.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nu is het geen kunst om in dit Parlement heel abstract te spreken over mensenrechten.
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mijnheer de Voorzitter, de geëmancipeerde vrouw is geen abstract gegeven.
However, Mr President, there is no single model for the emancipated woman.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Publieke steun is van belang en van een abstract begrip als biodiversiteit wordt niemand warm.
Public support is important, and nobody gets excited about an abstract idea such as biodiversity.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De reden is, denk ik, dat die doelen te abstract waren.
I believe that this is because these goals were too abstract.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Vrouwen ervaren de besluitvorming in de Europese Unie vaak als te ver weg, te abstract en te hoogdravend.
Women often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Terrorisme is een abstract begrip, maar is op concrete politieke leest geschoeid.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

onstoffelijk: ontastbaar© dictionarist.com