İngilizce'de alert

Telaffuz
adj. watchful, awake, attentive; alert, on guard

Felemenkçe'de alert

Telaffuz
zn. alertheid, waakzaamheid; alarm
ww. oppassen; waakzaam zijn; alarm slaan
bn. gespannen; bereid; waakzaam

Örnek cümleler

Als je journalist wilt zijn, moet je alert zijn.
If you want to be a newspaperman, you have to be observant.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik wou de commissaris een precieze vraag stellen over het rapid alert system.
I would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het Europees Parlement dient ervoor te zorgen dat de Commissie alert blijft.
The role of the European Parliament is to keep the Commission on its toes.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Wij hoeven niet noodzakelijkerwijs in te grijpen, maar wij moeten wel alert zijn op de gevolgen van groei van dit medium.
We need, as legislators, to be watchful, not necessarily interventionist, but wary of implications as the medium grows.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nu zij om die aanvullende periode hebben gevraagd, moeten wij alert blijven om ervoor te zorgen dat zij die niet zullen gebruiken.
They may have requested this additional period, but we should take great care to ensure that they do not use it.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik denk dat ze allemaal alert zijn geweest en dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
I think they have all been alert and that that all possible precautionary measures were taken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het rapid-alert-system moet bij de politiek blijven.
The rapid alert system must remain a political instrument.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ze roepen op om op alle fronten alert te zijn op vervoer over water als redelijk goedkope oplossing voor congestie.
They call for alertness on all fronts concerning transport by water as a reasonably cheap solution to congestion.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Waar rechtse sympathieën zijn, liggen racisme en vreemdelingenhaat op de loer en daar moeten we erg alert op zijn.
Where right-wingers are, racism and xenophobia are not far behind and we have to be very wary of that.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het juiste tijdstip hiervoor moet worden vastgesteld, en de Commissie dient op dit punt alert te zijn.
The right time for this has to be identified, and this is where the Commission has to watch out.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. attent: oplettend, opmerkzaam
2. waakzaam: attent, op zijn hoede, oplettenddictionary extension
© dictionarist.com