İngilizce'de engagement

Telaffuz
n. engagement

Felemenkçe'de engagement

Telaffuz
zn. verplichting; verloving

Örnek cümleler

Het gaat hier hoogstens om een politiek engagement.
This is simply a political commitment.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Een dergelijk engagement vraagt natuurlijk van beide kanten een diepgaande hervorming van de procedures en uitvoeringsmodaliteiten.
Such a commitment entails an in-depth reform of procedures and implementation modalities on both sides.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hun engagement voor de toekomst hangt samen met een eventueel uitstel van bij ons.
Their future commitment depends on whether or not we are willing to defer.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mijnheer Graefe zu Baringdorf, ik sta volledig achter uw engagement voor de ontwikkeling van het platteland.
Mr Graefe zu Baringdorf, I fully and wholeheartedly support your commitment to the development of rural areas.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het daarvoor benodigde "krachtig politiek engagement van alle lidstaten", paragraaf 19, van de resolutie, ontbreekt.
The required "firm political commitment on the part of all Member States" of Paragraph 19 of the resolution is lacking.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het belangrijkste element van dit engagement is de dialoog die de Europese Unie met China is aangegaan over de mensenrechten.
The key element in this commitment is the dialogue that the European Union has established with China in relation to human rights.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De resoluties laten ook zien met hoeveel engagement ons Parlement dit proces heeft gevolgd en dat het in veel gevallen het beleid van de Europese Unie heeft gevormd.
It also demonstrates how committed Parliament is to that development, pointing the way for the European Union in many cases.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het gaat erom de concurrentie tussen systemen en het particuliere engagement te bevorderen.
It is therefore about fostering competition between systems, and private involvement.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mijnheer Danielsson, ik denk dat wij dat nodig hebben, maar daarvoor hebben wij uiteraard ook een sterk Zweeds engagement nodig.
Mr Danielsson, I believe we need this, but we cannot do this, of course, without Sweden' s strong commitment.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het persoonlijke engagement van de nieuwe Hoge Commissaris voor het vluchtelingenvraagstuk van de VN, de heer Lubbers, in dit crisisgebied stemt ons zeer tevreden.
The personal commitment of the new UN High Commissioner for Refugees, Mr Lubbers, in this crisis area is very gratifying.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. verbintenis
2. betrokkenheid
3. verloving


© dictionarist.com