İngilizce'de flash

Telaffuz
n. flash

Felemenkçe'de flash

Telaffuz
zn. (licht)flits, vlam, (op)flikkering, (bliksem)schichten; flitsapparaat; opwelling, vlaag
ww. opvlammen, (plotseling) ontvlammen, opvliegen; flikkeren, flitsen
bn. opvallend, pronkend

Örnek cümleler

En de volgende flash zal ook weer tot prioriteit worden uitgeroepen.
And the next headline will become the priority.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We zijn op de hoogte van de laatste flash-schatting door Eurostat van de inflatie in juni, die 1,7% zou zijn, 0,3% lager dan in mei.
We are aware of the latest flash estimate by Eurostat of inflation in June, which is said to be 1.7%, down 0.3% from May.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dit keer was dat het ongeluk met Flash Airlines, waarbij 149 mensen omkwamen in Sharm el-Sheikh.
This time it was the Flash Airlines accident, in which 149 people died at Sharm el-Sheikh.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Daarom zal in de toekomst voor het grote publiek het gebruik van rotjes en rotjes met flash in veel lidstaten verboden blijven.
Therefore, the use of bangers and flash bangers by the general public will remain forbidden in many Member States in future.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Volgens een Flash Eurobarometeronderzoek in 2008 wordt deze belemmering door 60 procent van de detailhandelaren als een punt van zorg beoordeeld.
According to a Flash Eurobarometer survey in 2008, this barrier is seen as a major concern by up to 60% of retailers.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com