İngilizce'de onverwachts

Telaffuz
adj. uncontemplated

Örnek cümleler

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com