İngilizce'de onwaarschijnlijk

Telaffuz
adv. unlikely
adj. improbable, inconceivable, unlikely

Örnek cümleler

Volgens mij is dat heel onwaarschijnlijk.
I think that's highly unlikely.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het is onwaarschijnlijk dat een hacker in onze website zou kunnen raken.
It's unlikely that a hacker could get into our website.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het is onwaarschijnlijk dat Tom de vergadering zal bijwonen.
It's unlikely that Tom will attend the meeting.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Tom dit rapport heeft geschreven.
It's very unlikely that Tom wrote this report.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ze verzonnen een onwaarschijnlijk verhaal.
They made up an unlikely story.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het lijkt onwaarschijnlijk dat het Franse voorzitterschap, dat de nadruk legt op consumentenkwesties, een ander standpunt zal innemen.
It seems unlikely that a French Presidency, which is highlighting consumer affairs, will take a different view.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
En zoiets is hoogst onwaarschijnlijk als we niet de tijd krijgen om de voorstellen nauwgezet door te nemen.
That is highly unlikely to happen unless we are given the time to examine them effectively.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het is onwaarschijnlijk dat beide verdragen in de nabije toekomst worden geratificeerd.
Both of these are unlikely to be ratified in the foreseeable future.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Op dit moment is nog niet duidelijk of dat zal gebeuren, maar een volledige aanpassing aan de voorgenomen EU-normen lijkt onwaarschijnlijk.
It is as yet unclear whether that will happen, but a complete adaptation to the proposed EU standards seems unlikely.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik begrijp uit uw woorden dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat er en akkoord zal worden bereikt.
I take it from you that it is very unlikely that any agreement could be reached.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

onbestaanbaar: ongelooflijk, onvoorstelbaar, stug, vreemddictionary extension
© dictionarist.com