İngilizce'de onwil

Telaffuz
n. unwillingness, obstinacy

Örnek cümleler

We zijn verder verontrust over China' s onwil om de dialoog aan te gaan.
We are also concerned about China' s unwillingness to participate in a dialogue.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dit wijst niet bepaald op onwil om veranderingen door te voeren.
That does not signify a reluctance to make change.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het meest opvallend was volgens mij de onwil van de kant van de Verenigde Staten om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen.
What is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik heb het gevoel dat er een soort onwil bestaat om het Parlement volledig bij de noordelijke dimensie te betrekken.
I sense that there is some reluctance to fully involve this House in the Northern Dimension.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Minachting, gebrek aan zelfkritiek en onwil of onvermogen om bepaalde zaken nog eens te heroverwegen blijven de credo’s van de Commissie.
Contempt, a lack of self-criticism and a reluctance to question remain at the heart of the Commission’s creed.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Wat met de opkomst van de islam en de bewuste onwil om te integreren?
What about the rise of Islam and the deliberate unwillingness to integrate?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het grootste struikelblok voor vrede in het Midden-Oosten is de onwil van Palestijnen om de staat Israël te erkennen.
The biggest obstacle to peace in the Middle East is the Palestinians' unwillingness to recognise the State of Israel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Wat de Raad betreft, heeft dat vooral te maken met zijn houding en zijn onwil om met het Parlement samen te werken.
The main issue with the Council is its attitude and unwillingness to cooperate with Parliament.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
2/ haar onwil om het internationaal recht na te leven in het conflict met Griekenland
2/ its reluctance to comply with international law in its differences of opinion with Greece
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Een van de zwakke punten die ontdekt zijn tijdens de oefening van afgelopen november was de onwil van de lidstaten om medicijnen te delen.
One of the weaknesses detected at the exercise last November was the unwillingness on the part of Member States to share medicine.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com