İngilizce'de score

Telaffuz
n. game, hat trick

Felemenkçe'de score

Telaffuz
zn. resultaat; puntenstelsel; winstpunt; rangschikking; tientallig; schuld; rekening; partituur; aantekening; spleet, snee
ww. bereiken, winnen, hoog scoren; hoge punten krijgen; aantekenen; spleet, snee

Örnek cümleler

Mijnheer Monti, u heeft het voorbeeld gegeven van een scoreboard voor de interne markt.
You have shown us the way, Mr Monti, with the single market scoreboard.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik sta vol enthousiasme achter het voorstel uit het verslag om een scorebord openbaar te maken met de omvang van de overheidssteun in elke lidstaat.
I enthusiastically support the report's proposal to publish a "scoreboard" showing the amount of state aid per Member State.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik ben voornemens dit voorstel voor een scoreboard met het Europees Parlement en de burgermaatschappij te bespreken.
I hope to have a debate with the European Parliament and with civil society on this scoreboard project.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het woord scoreboard klinkt in het Duits als skateboard.
Scoreboard sounds like skateboard in German.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De heer Schulz merkte op een gegeven moment op dat hij de definitie van scoreboard onduidelijk vond.
Mr Schulz said earlier on that he was not certain about the definition of 'scoreboard' .
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Iedereen die Engels of Brits is of geïnteresseerd is in cricket weet wat een scoreboard is.
Anyone who is English or British or follows cricket knows what a scoreboard is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Op een scoreboard kunnen mensen de stand lezen, een scoreboard dient actueel, duidelijk en zichtbaar te zijn.
A scoreboard tells people the score; it has to be up-to-date and it has to be clear and visible.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Wij zadelen de Commissie op met een zware opdracht. Het ontwerpen van het scoreboard is zeker niet een van de lichtste taken.
We are setting the Commission a massive task, not least in the drawing up of the scoreboard.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Een stuk als dit vormt in de verste verte geen basis voor een scorebord.
A paper such as this is no basis for a scoreboard.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het is geprezen en bejubeld als een grote aanwinst, maar ik blijf erbij dat wij een basis voor een scorebord nodig hebben.
It has been extolled and celebrated as a huge achievement and I am all for it; we need a basis for a scoreboard.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. puntenaantal
2. stand: tussenstand, uitslag© dictionarist.com