İngilizce'de slap

Telaffuz
adv. flabbily

Felemenkçe'de slap

Telaffuz
zn. klap, draai om de oren; klopje
ww. slaan; kloppen; stoten
bw. pardoes, regelrecht in, recht opaan (slang)

Örnek cümleler

Ik heb mijn koffie graag slap.
I like my coffee weak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het gemeenschappelijk standpunt is niet te slap, naar onze opvatting is het op enkele punten zelfs te streng.
The common position is not too weak; in our view it is too strong on certain points.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Als de euro een zwakke munt is, dan was de Duitse mark ronduit slap.
If the euro is a weak currency, than the Mark was positively anaemic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het is geen slap compromis, het is werkelijk een goed pakket!
This is not just a half-hearted compromise, but a really good package.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Het gemeenschappelijk standpunt was zo slap dat 70% van de auto's nu al voldoen aan de nieuwe geluidsnormen. In elk geval is dat waar voor Noord-Europa.
The common position was so weak that 70% of the cars already comply with the new noise standards, at least in northern Europe.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
European standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dat is geen slap aftreksel, dat is in toenemende mate the real thing in de internationale verhoudingen.
This is not a poor apology, this is increasingly the real thing in international relations.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Een uitstel totdat iedereen zich in een slap compromis kan vinden; is dat onder alle omstandigheden beter dan optreden?
Delaying until everyone can strike a weak compromise; is this always preferable to taking action?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert ?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De tweede vraag van mevrouw Frassoni betrof de type-II-initiatieven die te slap en te onduidelijk zijn.
The second question from Mrs Frassoni concerned the category II initiatives which are too weak and unclear.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. inhoudsloos: loos, oeverloos
2. los: slaphangend, slobberig
3. futloos: gammel, krachteloos, moe, verslapt
4. lamlendig: sloom, week, zwak
5. smakeloos: waterig, wee
6. flauw: lauw, mat
7. mild: zachtdictionary extension
© dictionarist.com