İngilizce'de slapen

Telaffuz
v. sleep, be in a state of sleep, fall asleep, slumber

Örnek cümleler

Wanneer de warme zomeravonden ondraaglijk werden, ging mijn hele familie het dak op om in de frisse nachtlucht te slapen.
When hot summer nights became unbearable my whole family would climb up onto the rooftop to sleep in the cool night air.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
En ze moeten in een tent leven of onder de sterren slapen.
And they must live in tents or sleep under the stars.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Normaal gesproken verdient ze £4 per uur, maar deze keer betalen Oliver en Max's ouders haar meer omdat ze daar moet slapen.
Usually, she earns £4 per hour, but this time Oliver and Max’s parents are paying her more because she has to sleep at their house.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We landden in Los Angeles en onze eerste bestemming was het strand, we wilden in Santa Barbara slapen.
We had landed in Los Angeles and our first destination was the beach, we wanted to sleep at Santa Barbara.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sommige missen zelfs de laatste trein naar huis en slapen uiteindelijk in één van de capsule-hotels, wat je kunt terugvinden in de grote steden!
Some even miss the last train home and end up sleeping in one of the capsule hotels, which you can find in the big cities!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
"In een vuilcontainer slapen, hmm?" vroeg Al-Sayib. "Dat zal wel een stinkende gewaarwording geweest zijn."
"Sleeping in a dumpster, huh?" Al-Sayib asked. "That must have been a smelly experience."
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ik kon niet slapen door mijn tandpijn.
A toothache deprived me of sleep.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Na het middagmaal heb ik altijd zin om te slapen.
After supper, I always find myself falling asleep.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Slapen zij samen?
Are they sleeping together?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De twee honden slapen.
Both dogs are asleep.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. doezelen: dommelen, dutten, maffen, pitten, rusten, sluimeren, snurken, soezen
2. naar bed gaan
3. prikken: tintelen
4. dromen: staren, suffen, wegdromendictionary extension
© dictionarist.com