Almanca'da disappeared without a trace

spurlos verschwunden

Örnek cümleler

He disappeared without a trace.
Er ist spurlos verschwunden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He disappeared without a trace.
Er verschwand spurlos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom disappeared without a trace.
Tom ist spurlos verschwunden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom disappeared without a trace.
Tom verschwand spurlos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The ship disappeared without a trace.
Das Schiff verschwand ohne eine Spur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com