Felemenkçe'de abstracting

Telaffuz
bn. storend,leidt de aandacht af

Örnek cümleler

To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
De Europese bevolking is een abstract begrip zonder juridische betekenis.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Although this issue comes up time and again, it is very abstract.
Het betreft hier derhalve een weliswaar alomtegenwoordig maar tegelijkertijd uitermate abstract probleem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Human rights do not exist in isolation, neither should they be considered in abstract.
De mensenrechten staan niet op zichzelf en behoren ook niet als iets abstracts gezien worden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Perhaps that distinction is valid from an abstract point of view, but in practice I do not think it holds water.
Het onderscheid dat hier wordt gemaakt is misschien wel theoretisch juist, maar in praktijk zal het niet houdbaar blijken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Some people believe that, when we talk about this directive, it concerns an abstract, econometric matter.
Er wordt wel eens gedacht dat het hier, als we het over deze richtlijn hebben, een abstract econometrisch punt betreft.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
Nu is het geen kunst om in dit Parlement heel abstract te spreken over mensenrechten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Public support is important, and nobody gets excited about an abstract idea such as biodiversity.
Publieke steun is van belang en van een abstract begrip als biodiversiteit wordt niemand warm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This abstract technical bias leads to erroneous federalist solutions which have a negative effect on democracy.
De keuze voor deze vage, technische benadering leidt tot federalistische, verkeerde oplossingen die negatief zijn voor de democratie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not a question of fate or of an abstract situation.
Er is hier geen sprake van een onvermijdelijke of een abstracte situatie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com