Felemenkçe'de add up

Telaffuz
toevoegen, bijvoegen; optellen

Örnek cümleler

Please add up the numbers.
Tel alstublieft de getallen op.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That doesn't add up.
Daar is kop noch staart aan te krijgen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.
Het geld dat Chris nog niet heeft terugbetaald hoopt op tot een grote som.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nevertheless, these amounts add up to millions of course.
Als men dat echter bij elkaar optelt, loopt dat in de miljoenen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I really do not think that this adds up.
Mijns inziens zijn deze twee zaken tegenstrijdig.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Just add up all the costs of these crises combined.
Reken dat er maar eens bij, de kosten van al die crises.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All this adds up to some people taking early retirement and to allowing new people and new blood in.
Dit betekent dat bepaalde mensen met vervroegd pensioen zullen gaan en dat er nieuwe mensen bij zullen komen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But it also adds up to some of us within this House having to take decisions, which previously were not palatable.
Maar dit betekent ook dat bepaalde mensen in dit Parlement beslissingen zullen moeten nemen die eerder niet aanvaardbaar waren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All this adds up to another element in the structure of a modern organisation.
Zij zijn ook bereid cruciale beslissingen te nemen. Dat is een ander kenmerk van een moderne organisatiestructuur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
President Prodi, indeed, spoke of parity and equivalence, which adds up to an additional safeguard.
Voorzitter Prodi heeft eveneens gesproken over pariteit, over gelijkwaardigheid. Ook dat is nog eens een extra bevestiging.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

enumerate: reckon, compute, number, count, numerate, sum, tally


dictionary extension
© dictionarist.com