Felemenkçe'de admirable

Telaffuz
bn. bewonderenswaardig; bewonderd

Örnek cümleler

His self-denial is admirable.
Zijn zelfverloochening is bewonderenswaardig.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The desire to defend the 'European social model' is admirable.
Deze maatregelen moeten de ondernemingszin bevorderen en de groei stimuleren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There would seem to be scope for the admirable dictum: "if it ain't broke, don't fix it".
Het uitstekende advies om niet te gaan rommelen aan dingen die goed functioneren, lijkt ook hier op te gaan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is no doubt admirable and important, but in my view it should happen in a completely different manner.
Dat is een zeer behartigenswaardig en belangrijk streven, maar dat moet mijns inziens op een heel andere manier gebeuren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkije heeft in historisch opzicht bewonderenswaardige inspanningen gedaan om nader te komen tot Europa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Recital M and Paragraph 26 are to be deeply regretted as currently phrased in Mrs Kaufmann's otherwise admirable report.
Overweging M en paragraaf 26 in het overigens lovenswaardige verslag van mevrouw Kaufmann zijn in hun huidige formulering dan ook bijzonder betreurenswaardig.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have an admirable speech, which goes over all the issues which the High Representative covered so extraordinarily well.
Ik heb hier een uitstekende redevoering, waarin alle kwesties die de hoge vertegenwoordiger zo buitengewoon goed heeft aangepakt, aan de orde komen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Secondly, let me refer briefly to the admirable report by Mr Titley on the code of conduct on arms exports.
Verder wil ik kort ingaan op het uitstekende verslag van de heer Titley over de gedragscode net betrekking tot wapenexport.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Secondly to Mr Moreira da Silva, who has tried to improve the proposal with an admirable doggedness.
Ten tweede aan collega Moreira Da Silva, die met een bewonderenswaardige standvastigheid heeft geprobeerd het voorstel te verbeteren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is simply admirable, and I want to say thank you.
Het is gewoon bewonderenswaardig en ik dank u hiervoor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. excellent: marvellous, noble, splendid, superb, great, good, fine
2. commendable: worthy, estimable, excellent, glorious, praiseworthy, meritoriousdictionary extension
© dictionarist.com