İngilizce'de adolescent

Telaffuz
n. adolescent, young person, one who is at the stage between childhood and adulthood

Felemenkçe'de adolescent

Telaffuz
zn. puber; volwassene
bn. opgroeiend

Örnek cümleler

Their favourite victims are children and adolescents because they are vulnerable and easily influenced.
Hun favoriete slachtoffers zijn kinderen en jongeren, omdat die kwetsbaarder en beïnvloedbaarder zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The United Kingdom had obtained a derogation of the regulations on maximum hours of work and on night work of adolescents.
) Het Verenigd Koninkrijk had ontheffing gekregen van de toepassing van de richtlijn inzake de beperking van de arbeidstijd en nachtarbeid van jongeren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Consumption of alcohol by children and adolescents
Alcoholgebruik door kinderen en adolescenten
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, this report concerns the proposal for a Council recommendation on drinking of alcohol by children and adolescents.
Mijnheer de Voorzitter, dit verslag gaat over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende alcoholgebruik door kinderen en adolescenten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Yet the simple fact is that children and adolescents are just more vulnerable to the effects of alcohol than adults.
Het feit blijft echter dat kinderen en adolescenten simpelweg veel gevoeliger zijn voor de gevolgen van alcohol dan volwassenen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The rise of drinking to excess by children and adolescents has serious implications for future health.
Het toenemend drankgebruik onder kinderen en adolescenten heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
More research is needed into the nature, scale and causes of this growing trend in binge drinking by children and adolescents.
Er dient verder onderzoek te worden uitgevoerd naar de aard, de omvang en de oorzaken van het toenemend drankmisbruik onder kinderen en adolescenten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Proper implementation of existing laws in Member States could go some way to prevent the selling to children and adolescents.
Een adequate toepassing van de bestaande wetten kan een middel zijn om de verkoop van alcohol aan kinderen en jongvolwassenen in de lidstaten enigszins te voorkomen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, ladies and gentlemen, the relationship between adolescents and alcohol is not a new problem.
- (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, de relatie tussen adolescenten en alcohol is geen probleem dat pas sinds gisteren bestaat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is therefore logical that adolescents will come into contact with alcohol as they approach adulthood.
Daarom ligt het voor de hand dat adolescenten tijdens het opgroeien met alcohol in contact komen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. jongeman: jongeling, knaap
2. jongen: jongeman© dictionarist.com