İngilizce'de alert

Telaffuz
adj. watchful, awake, attentive; alert, on guard

Felemenkçe'de alert

Telaffuz
zn. alertheid, waakzaamheid; alarm
ww. oppassen; waakzaam zijn; alarm slaan
bn. gespannen; bereid; waakzaam

Örnek cümleler

Equally it reflects our experiences of recent food alerts in such areas as dioxin and sludge, as well as the BSE crisis.
Ook onze eigen ervaringen met recente voedselcrises zoals de dioxinevergiftiging, rioolslib en de gekkekoeienziekte zijn erin verwerkt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Rapid alert is there for food but not for feed.
Er is een waarschuwingssysteem voor menselijke voeding, maar niet voor veevoeder.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sound democracy means being alert and not blind in one eye.
Bij een weerbare democratie hoort dat we waakzaam blijven en meten met gelijke maten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our task is also to be alert enough here to criticise and to raise the issue whenever we see that this is not being done.
Wij moeten er vervolgens op toezien dat de Commissie zich inspant en verordeningen in het leven roept om deze doelstelling te behalen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
Ik wou de commissaris een precieze vraag stellen over het rapid alert system.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our fellow citizens have been alerted.
Onze medeburgers zijn gewaarschuwd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is a danger and risk to which we are alert.
Dit is een gevaar en een risico waar we terdege rekening mee dienen te houden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Trains have proved the European Union right: more competition keeps you alert and on the ball.
De trein bewijst het gelijk van de Europese Unie dat meer concurrentie je wakker en scherp houdt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The lessons of Kosovo show us how not to act and the challenges in the Mediterranean basin are keeping us alert.
De uitdagingen die ons in het Middellandse-Zeegebied te wachten staan, verplichten ons ertoe onze ogen te openen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Add to that our 14 heads of mission who will be on red alert.
Bovendien blijven onze 14 delegatieleiders de situatie zeer kritisch volgen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. attent: oplettend, opmerkzaam
2. waakzaam: attent, op zijn hoede, oplettenddictionary extension
© dictionarist.com