Felemenkçe'de animate

Telaffuz
bn. levendig; geanimeerd; waakzaam
ww. wakker maken; enthousiast maken; herleven, weer tot leven brengen

Örnek cümleler

The animated discussions in our committee left me in no doubt of the importance of this subject to every one of us.
Uit de levendige discussies in onze commissie kon ik opmaken hoe belangrijk dit thema voor ons allemaal is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was an animated, very convivial game.
Zij gingen erg in hun spel op en deden heel vriendelijk tegen elkaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
   .   Mr President, ladies and gentlemen, I should like to express my thanks for an extremely animated and focused debate.
   .   Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou u willen bedanken voor een uiterst geanimeerd en intensief debat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Dat debat zal net zo geanimeerd verlopen als ons debat van vandaag. Ik geloof dus dat zuivel altijd wel een spannend onderwerp zal zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Ik kijk echter uit naar een zeer geanimeerde, interessante discussie vanavond.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
Tijdens die topontmoeting heeft Nigeria een levendige discussie omtrent de verkiezingen op gang gebracht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Ik wil benadrukken dat onze fractie, weliswaar na een levendige interne discussie, heeft besloten om geen enkel amendement in te dienen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She has had animated conversations and I think she will have had one or two more by the end of this week.
Zij heeft hier levendige gesprekken over gevoerd en ik denk dat zij voor het einde van de week er nog enkele zal hebben.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com