Felemenkçe'de annoying

Telaffuz
bn. ergeren, irriteren

Örnek cümleler

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Zelfs als mensen je vervelen of je boos maken, respecteer hen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Children hate annoying teachers.
Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I was very much annoyed with him.
Ik was erg boos op hem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm annoyed at your selfishness.
Dat egoïsme van je stoort me.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She's annoying and selfish.
Ze is irritant en egoïstisch.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That guy annoys me.
Die kerel ergert mij.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That sound is annoying.
Dat geluid is irritant.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This music's annoying everyone.
Deze muziek irriteert iedereen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is starting to annoy me.
Tom begint me te irriteren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com