İngilizce'de arrangement

Telaffuz
n. arrangement, setting; order; organization

Felemenkçe'de arrangement

Telaffuz
zn. schikking; afspraak; arrangement

Örnek cümleler

Under the arrangements contained in the Treaties, the United Kingdom retains its border controls.
Overeenkomstig de Verdragen voert het Verenigd Koninkrijk nog altijd grenscontroles uit.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Measured by this yardstick there are a number of serious shortcomings in the new arrangements.
Wanneer deze maatstaven worden gehanteerd, blijkt de nieuwe overeenkomst tal van ernstige tekortkomingen te vertonen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Non-least-developed countries are likely to face considerable pressure to accept these arrangements.
Dat kan ertoe leiden dat ontwikkelingslanden die niet tot de allerarmste behoren, dit soort akkoorden min of meer krijgen opgedrongen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, we must also ask ourselves about our own democratic arrangements.
We moeten ons echter ook afvragen hoe we zelf met de democratie omgaan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They cover the inclusion in the agreement of arrangements establishing a political dialogue with FYROM.
Zij behelzen de totstandbrenging van een politieke dialoog met FYROM, waarvoor in de overeenkomst voorzieningen zouden moeten worden opgenomen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We need to protect this type of arrangement and denounce other things.
Dat soort dingen moeten wij beschermen en de andere dingen moeten wij aan de kaak stellen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In its common position, the Council makes no mention of any arrangements.
De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt geen regeling genoemd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If we are all in agreement, that is what the arrangement will be.
Als u daarmee instemt, zal het morgen in stemming worden gebracht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
From the point of view of this Parliament, this type of arrangement cannot be allowed.
Vanuit het gezichtspunt van dit Parlement zijn dergelijke wanpraktijken ontoelaatbaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My conclusion is that I should ideally like to see the old arrangement maintained, with different rules in different countries.
Mijn conclusie is dat ik de voorkeur geef aan handhaving van het oude systeem, met verschillende regels in verschillende landen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. overeenstemming: regeling, schikking, vergelijk
2. bewerking: instrumentatie, zetting


dictionary extension
© dictionarist.com