Felemenkçe'de bottomless

Telaffuz
bn. bodemloos, zonder bodem

Örnek cümleler

His stomach seemed a bottomless pit.
Zijn maag leek wel een bodemloos vat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's a bottomless glass.
Het is een bodemloos glas.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He or she already pays enough in taxes for this vehicle, which is a bottomless pit in financial terms.
Zij zijn al voldoende aangeslagen voor hun voertuig, dat in financieel opzicht een bodemloze put is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
While public aid for modernisation and renewal should not be a bottomless pit, it should be available for improvements to safety.
Overheidssteun voor modernisering en vernieuwing mag weliswaar geen bodemloze put zijn maar dient wel beschikbaar te zijn voor verbeteringen uit veiligheidsoverwegingen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Disastrous, because 2003 will be the last year before we jump into the bottomless pit of globalisation without a safety net.
Dramatisch is deze begroting ten slotte omdat 2003 het jaar zal zijn vóór de grote sprong in het duister van de mondialisering.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It cannot be based on the bottomless well principle.
Het uitgangspunt mag niet het principe van de bodemloze put zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Europe risks becoming a financial bottomless pit, and we do not want to fall into it.
Europa wordt zo een afgrond waarin al ons geld verdwijnt, en daar voelen wij helemaal niets voor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
One more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers’ money.
Nog een zin over de Brennerbasistunnel: hier zal veel belastingsgeld in een bodemloze put verdwijnen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Putting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Het kan gevaarlijk zijn om zonder begeleidende maatregelen zomaar geld in een bodemloze put te gooien.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
Het geld dat wij aan hernieuwbare energiebronnen zouden kunnen besteden, wordt letterlijk in een bodemloze put gestort.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

fathomless: abysmal, deep, infinite, soundless, boundless, unfathomable© dictionarist.com