Felemenkçe'de calculation

Telaffuz
zn. berekening; bedachtzaamheid; voorspelling, schatting, verwachting

Örnek cümleler

This is partly the work of human hand, as difficult as it is to demonstrate climate change using calculations.
Klimaatverandering is wiskundig moeilijk aan te tonen, maar het broeikaseffect wordt mede door de mens veroorzaakt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The calculations are in decades rather than years.
In de bosbouw tellen wij niet met jaren, maar met tientallen jaren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Subsistence farming is not based on price calculations, it is based on the hope of rain in the next season.
Landbouw voor eigen gebruik is niet gebaseerd op prijsberekeningen, maar op de hoop dat het het komende seizoen zal regenen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Voor een correcte en betrouwbare bepaling van de tekorten is dat onontbeerlijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Others have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andere landen hebben zelfs een eigen methodologie gehanteerd, een andere grondslag voor hun berekeningen genomen dan anderen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Indeed, the programme is multiannual, whilst the financial calculations have only been made for one year.
Het gaat namelijk om een meerjarenprogramma, terwijl de financiering maar voor één jaar is geraamd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He said that the Irish budgets have not been procyclical as measured by the Commission's own calculations.
Hij zei dat de Ierse begrotingen niet procyclisch waren zoals de berekeningen van de Commissie aangeven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The calculation behind the effective training costs was recently posted on the FIFA website.
Onlangs werden de berekeningen van de daadwerkelijke trainingskosten op de website van de FIFA gepubliceerd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mrs Matikainen, with regard to the calculations, the sporting federations must agree on realistic sums.
Wat de berekeningen betreft, moeten de sportbonden een akkoord zien te bereiken over realistische bedragen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The present method of calculation is clearly not altogether realistic.
Blijkbaar is de huidige procedure voor het berekenen van de spreektijd niet helemaal realistisch.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com