Felemenkçe'de climbing

Telaffuz
zn. het klimmen, het stijgen

Örnek cümleler

When hot summer nights became unbearable my whole family would climb up onto the rooftop to sleep in the cool night air.
Wanneer de warme zomeravonden ondraaglijk werden, ging mijn hele familie het dak op om in de frisse nachtlucht te slapen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We almost had to “climb” to get into that huge car.
We moesten bijna “klimmen” om in deze reusachtige auto te raken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A bear can climb a tree.
Een beer kan in een boom klimmen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As you climb higher, the air becomes colder.
Hoe hoger men klimt, hoe kouder de lucht wordt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bears can climb trees.
Beren kunnen in bomen klimmen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Carlos climbed the mountain.
Karlo klom op de berg.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Have you ever climbed Mt. Fuji?
Heb je de berg Fuji als eens beklommen?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He climbed Mt. Fuji.
Hij heeft de berg Fuji beklommen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He slowly climbed the stairs.
Hij ging langzaam de trap op.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I saw some monkeys climbing the tree.
Ik heb enkele apen in de boom zien klimmen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

ascent: rising, ascension, rise, mounting© dictionarist.com