İngilizce'de engagement

Telaffuz
n. engagement

Felemenkçe'de engagement

Telaffuz
zn. verplichting; verloving

Örnek cümleler

I can't accept the invitation because I have another engagement.
Ik kan de uitnodiging niet aannemen want ik heb een andere verplichting.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The couple broke off their engagement.
Het stel verbrak hun verloving.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The EU, with other partners, is currently looking at how best to promote a process of engagement.
De Europese Unie bekijkt nu met andere partners hoe het proces van betrokkenheid kan worden bevorderd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Will the Commissioner advise me whether these policemen will be, or can be, armed and what their terms of engagement might be?
Kan de commissaris mij vertellen of deze politiemensen gewapend kunnen of zullen zijn en hoe hun opdracht zal luiden?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
So we still have not worked out the rules of engagement.
We zijn er dus nog niet uit hoe we dit gaan aanpakken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We will miss your engagement, your visions and your good sense of humour.
We zullen uw betrokkenheid, uw visie en uw gevoel voor humor missen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is a need for intensive intellectual engagement here, which requires that state education be made a priority.
Er moet een intensief bewustmakingsproces in gang gezet worden en om dat te bereiken moet de staat prioriteit geven aan onderwijs.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is why constructive engagement, such as our human rights dialogue with China, is so important to the Commission.
Daarom is een constructieve betrokkenheid, zoals onze mensenrechtendialoog met China, zo belangrijk voor de Commissie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must ensure that we do not have such a long gap between these sort of engagements and discussions about future strategy.
Wij moeten ervoor zorgen dat er in de toekomst minder tijd zit tussen dit soort afspraken en discussies over de strategie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This progress was due to the personal engagement and knowledge of Mr Haarder, whom I praise for that.
Deze voortgang danken we aan de persoonlijke inzet en kennis van de heer Haarder, die alle lof toekomt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. verbintenis
2. betrokkenheid
3. verloving© dictionarist.com