Felemenkçe'de faulty

Telaffuz
bn. gebrekkig, onvolledig; kapot

Örnek cümleler

The complaints are staggering and include a faulty inventory and many thefts.
De aanklachten zijn overweldigend. Een gebrekkige inventaris, veel diefstallen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We know that we have no faulty Members. It must be the machine.
Onze afgevaardigden maken geen fouten, dus het moet wel aan de machine liggen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As concerns the EAGGF-Guarantee, we believe the number of faulty transactions is still excessive.
Het aantal onjuiste transacties in het EOGFL, afdeling Garantie, is nog altijd te hoog.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The difficulty with agriculture is that too many faulty payments are still being made.
Het probleem van de landbouw is dat er nog steeds een groot aantal verkeerde betalingen wordt verricht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The parallel he has drawn is faulty and deceptive.
De parallel die hij trekt, klopt niet en is misleidend.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Far too many people (particularly young people) suffer burns and scars because of faulty fireworks or mishandling.
Veel te veel mensen, vooral jongeren, lopen brandwonden en littekens op omdat het vuurwerk ondeugdelijk is of verkeerd wordt gebruikt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is not acceptable that Europe should periodically have to suffer the consequences of America's faulty financial system.
Het is niet aanvaardbaar dat Europa op gezette tijden de gevolgen van het gebrekkige Amerikaanse financiële systeem moet ondergaan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In my view, it is a faulty understanding of an open market to say we should open it and see where we go from there.
Wie zegt, laten we de markt openstellen en zien wat er gebeurt, heeft geen goed begrip van een open markt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What is more, your line of reasoning is also faulty, as you are presuming that the two markets are the same size.
Bovendien is die redenering ook geen correcte redenering, want dan ga je ervan uit dat je twee even grote markten zou hebben.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
Als onze analyses onjuist zijn, zijn onze oplossingen ook onjuist.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. culpable: blameworthy, blamable, censurable, reprehensible
2. defective: bad, deficient, damaged, flawed, imperfect, tainted
3. erroneous: untrue, false© dictionarist.com