İngilizce'de flash

Telaffuz
n. flash

Felemenkçe'de flash

Telaffuz
zn. (licht)flits, vlam, (op)flikkering, (bliksem)schichten; flitsapparaat; opwelling, vlaag
ww. opvlammen, (plotseling) ontvlammen, opvliegen; flikkeren, flitsen
bn. opvallend, pronkend

Örnek cümleler

As far as we are concerned, there is no need for warnings in flashing neon letters on the front of chocolate packaging.
Wat ons betreft hoeven er dus geen waarschuwende teksten in oplichtende neonletters op de voorkant van chocoladeverpakkingen te komen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In a flash of lucidity, the ECB has declared that a central bank with a structural deficit would quite simply not be credible.
In een vlaag van helderheid stelt de ECB dat een centrale bank met een structureel tekort gewoonweg niet betrouwbaar kan zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It would be a flash in the pan, destined to burn itself out.
Economische groei is als nietsontziende, allesverzengende hartstocht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The events of 11 September were an excruciating flash of light and we had to react immediately.
De afschuwelijke gebeurtenissen van 11 september staan op ons netvlies gebrand en daar moest meteen op gereageerd worden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are aware of the latest flash estimate by Eurostat of inflation in June, which is said to be 1.7%, down 0.3% from May.
We zijn op de hoogte van de laatste flash-schatting door Eurostat van de inflatie in juni, die 1,7% zou zijn, 0,3% lager dan in mei.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In my home district of Perk, we had a total of three flash floods and mudslides of unprecedented magnitude within a month.
Perk is in een maand tijd getroffen door drie overstromingen die verwoestingen van een ongekende omvang hebben aangericht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This time it was the Flash Airlines accident, in which 149 people died at Sharm el-Sheikh.
Dit keer was dat het ongeluk met Flash Airlines, waarbij 149 mensen omkwamen in Sharm el-Sheikh.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is also a good idea to impose taxes on the negative side of globalisation, such as ‘flash capital’ or the arms trade.
Belasting op de negatieve kanten van de globalisering, zoals flitskapitaal of wapenhandel, is ook een goed idee.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
   . Mr President, these questions show the European social model in flashing lights.
   Mijnheer de Voorzitter, deze vragen geven een heel rooskleurig beeld van het Europese sociaal model.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Therefore, the use of bangers and flash bangers by the general public will remain forbidden in many Member States in future.
Daarom zal in de toekomst voor het grote publiek het gebruik van rotjes en rotjes met flash in veel lidstaten verboden blijven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com