Felemenkçe'de glare

Telaffuz
zn. woeste/boze/dreigende blik; hel/verblindend licht
ww. fel schijnen; verblinden; boos kijken
bn. verblindend of schel licht; gloed; (schitter)glans; schittering; vlammend oog; woeste blik

Örnek cümleler

Tom glared at Mary with hatred and disgust.
Tom staarde Maria vol haat en afgrijzen aan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It has to be this way, as we have been through a tricky time, and there are permanent tensions and glaring contradictions.
Dat is overigens een must: wij maken momenteel een moeilijke periode door waarin spanningen en flagrante contradicties schering en inslag zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must be aware that they suffer a glaring lack of equity capital, and that even the banks there find this very difficult.
We moeten ons realiseren dat er daar een schreeuwend gebrek is aan eigen vermogen en dat het ook voor de banken daar erg moeilijk is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Excessive bureaucracy is a glaring signal of immoderate administrative costs.
Te veel bureaucratie komt tot uiting in onevenredige huishoudelijke uitgaven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A glaring indication of this is the pompous declaration that Parliament ‘adopts the Constitutional Treaty’.
Een heel duidelijke weerslag daarvan is wel de pompeuze verklaring volgens welke het Europees Parlement het “Verdrag voor een Grondwet goedkeurt”.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
   I do not know whether there is a glaring contradiction.
   . – Ik weet niet of hier sprake is van een absolute tegenstrijdigheid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These proposals with their almost total focus on the new Member States do not recognise the glaring needs of regions such as mine.
Deze voorstellen zijn bijna volledig gericht op de nieuwe lidstaten, waarbij de schrijnende behoeften van regio’s als de mijne niet worden onderkend.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Unfortunately, whilst the Commission’s proposal is a good one on many levels, there is a glaring gap in this area.
Hoewel het desbetreffende Commissievoorstel in vele opzichten goed te noemen valt, kent het op dat vlak een ernstige leemte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
Deze situatie van onderdrukking is een van de flagrante bewijzen van het gebrek aan democratie in Birma.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The recent amendments to the Stability and Growth Pact which benefited Germany and France are glaring examples of this.
De recente aanpassingen aan het Stabiliteits- en groeipact, waar Duitsland en Frankrijk van geprofiteerd hebben, is daar een heel duidelijk voorbeeld van.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. showiness
2. flash: flare, glitter, lustre, sparkle, brilliance, dazzle
3. scowl: glower
4. dazzle: gleam, shine
5. frown: scowl, glower, lower, gloat© dictionarist.com