Felemenkçe'de gloom

Telaffuz
zn. duisternis; zwaarmoedigheid, somberheid, depressie
ww. halfduister worden/zijn; mistroostig worden/zijn; verdonkeren; versomberen

Örnek cümleler

However, the subject of sustainable development should not be seen as all doom and gloom.
Het zou daarom verkeerd zijn het idee van duurzame groei te verbinden met toekomstperspectieven van ellende en troosteloosheid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have detected a bit of gloom among a number of colleagues.
Ik bespeur een zekere toon van pessimisme bij een aantal collega's.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Amid all this gloom, perhaps we can take comfort from one ray of hope.
Te midden van al deze somberheid is er toch ook één straaltje hoop waaruit wij wellicht troost kunnen putten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Amid the gloom prevalent in the region, there have been some small signs of hope.
Temidden van alle somberheid in de regio zijn er ook enkele kleine tekenen van hoop.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We cannot send out a message of gloom that excludes Romania from this prospect.
Wij kunnen geen boodschap sturen waarmee Roemenië de moed laat zakken of buiten dit perspectief wordt gehouden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
People are saying that this is the prophet of doom and gloom about to come and join us and take our power away.
Het lijkt wel of wij een onheilsprofeet in ons midden hebben, die met zijn sombere voorspellingen onze kracht probeert te ondermijnen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Beyond the gloom and pessimism about Europe’s future, last week’s rebellion by our citizens could turn out to have some benefits.
Los van de somberheid en het pessimisme over de toekomst van Europa, zou de rebellie van onze burgers van afgelopen week uiteindelijk wel eens voordelen kunnen hebben.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But amongst all this gloom, let us remember that the picture in Africa is far more complex than it at first appears.
Maar laten we te midden van al deze sombere verhalen niet vergeten dat de situatie in Afrika veel complexer is dan het op het eerste gezicht lijkt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
People no longer know what the dark and gloom are when there is always light everywhere.
Mensen weten niet langer wat duisternis en schemering is, omdat er altijd overal licht is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I do not like the doom-and-gloom atmosphere on energy and climate change.
Ik houd niet van die onheilsboodschappen over energie en klimaatverandering.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. despondency: dejection, depression, melancholy, malaise, sadness, despair
2. gloominess: dimness, obscurity, shade, shadow, darkness, darkdictionary extension
© dictionarist.com