Felemenkçe'de hot air

Telaffuz
hete lucht; lege woorden, ijdelheid

Örnek cümleler

Have you ever ridden in a hot air balloon?
Heeft u wel eens met een luchtballon gevlogen?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our hot-air balloon rose into the sky.
Onze heteluchtballon steeg op naar de hemel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If not, the European Year of Languages is likely to remain a PR exercise, just a lot of hot air.
Zo niet, dreigt het Europees Jaar van de talen beperkt te blijven tot een PR-gebeuren, een ballon gebakken lucht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A cynic might argue that all this discussion amounts to hot air and is camouflage for a lack of real progress.
Cynici zullen beweren dat al deze discussies nergens toe leiden en slechts bedoeld zijn om het gebrek aan echte voortgang te camoufleren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Any other suggestion is just hot air. As Mr Lagendijk pointed out, we have said a great deal.
Voor de rest is er te veel gepraat, zoals mijn collega Lagendijk reeds heeft aangegeven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Neither can we expect immediately, so to speak, an easy outcome of the reforms, which are sometimes just institutional hot air.
We kunnen niet meteen zoeken naar de nooduitgang, om zo te zeggen, van de hervormingen, van de institutionele bla bla bla.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is important that these commitments are realised and that they do not simply turn into hot air.
Het is belangrijk dat deze beloofde inspanningen ook daadwerkelijk worden ondernomen en geen zeepbel blijken te zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let us never forget, however, that it must be implemented. Otherwise, it will be merely hot air.
Laten wij echter niet vergeten dat de regeling ook moet worden uitgevoerd, anders blijven het inhoudsloze woorden op papier.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These summits are frequently derided as high-level talking shops that too often produce little more than hot air.
Deze topconferenties worden veelvuldig afgespiegeld als gezwets op hoog niveau waar maar al te vaak niets uit voortkomt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But, as ever, it is all hot air and naïve idealism.
Zoals altijd is het echter allemaal onnozele idealistische prietpraat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

tirade: spouting, ranting, repetition, wordiness, declamation


© dictionarist.com