Felemenkçe'de human being

Telaffuz
menselijk wezen

Örnek cümleler

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com