Felemenkçe'de indication

Telaffuz
zn. (het) aangeven, (het) aantonen; indikatie

Örnek cümleler

No indications of contamination were found in Kosovo during the BTF fact-finding mission.
Tijdens de onderzoeksmissie van de Task Force in Kosovo zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op besmetting.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And, by way of an indication, 10% is caused by natural pollution.
En 10%, om nog maar een indicatie te geven, komt voort uit natuurlijke vervuiling.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And after 2003, the designation of origin may be limited to a simple indication of 'EC origin' with no mention of the country.
En na 2003 kan de aanduiding van de oorsprong beperkt worden tot de eenvoudige vermelding "Oorsprong: EG", zonder een land op te geven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The question of when compulsory indications of origin need to be introduced is an important point.
Een belangrijk punt is de vraag vanaf wanneer de verplichte oorsprongsvermelding moet worden ingevoerd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We did not have any indication from the President of this House that we should attend for what was purely a parliamentary matter.
Wij hebben van het Voorzitterschap van het Parlement in ieder geval geen enkele aanwijzing in die richting gekregen. Het ging hier om een louter parlementaire aangelegenheid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am not proud of that. It is an indication of our deprived status.
Ik ben daar niet trots op, want het geeft de achterstand van Wales aan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is an indication also of the approach this committee will take on all the subsequent legislation.
Die is indicatief voor de aanpak die deze commissie bij elke volgende wetgeving zal kiezen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This gives us an indication of the major stakes involved for the internal security of our Member States.
Wat hier het spel staat is dus zeer belangrijk voor de binnenlandse veiligheid van onze lidstaten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Last night the Commissioner gave no indication that he found anything ambiguous or difficult.
Gisteravond heeft de commissaris niet gezegd dat hij iets onduidelijk of moeilijk aanvaardbaar vond.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is an indication of that old truth that being more transparent invariably means being more successful.
Deze intentie is gebaseerd op de oude wijsheid dat meer transparantie uiteindelijk altijd tot betere resultaten leidt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

evidence: sign, signaldictionary extension
© dictionarist.com