Felemenkçe'de inflexible

Telaffuz
bn. onbuigzaam

Örnek cümleler

It could also be 75%, but there should at least be a minimum level, which should be quite inflexible.
Het zou ook 75% kunnen zijn, maar er moet in ieder geval een bodem in liggen. Die bodem moet vrij fors zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I understand that we must not be inflexible.
Ik ben van oordeel dat wij niet al te star moeten zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Indeed, making cover for biometric risks obligatory would be likely to make the system very inflexible.
Als men de pensioenfondsen wil verplichten biometrische risico's te dekken, zou men het systeem veel te star maken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This causes problems for possible new loans from the European Union, because this ceiling is inflexible.
Aangezien het plafond niet flexibel is, kan er een probleem ontstaan bij mogelijke nieuwe leningen van de Europese Unie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The ECB' s attitude, however, can be described as somewhat inflexible.
De houding van de ECB daarentegen valt te kenschetsen als ietwat stug.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission recognises that inflexible and bureaucratic procedures form one of the key problems.
De Commissie constateert dat onflexibele en bureaucratische procedures een van de kernproblemen vormen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For example, firstly, we need to ensure that standard European rules do not make the existing rules more inflexible.
Zo moeten we er allereerst voor zorgen dat uniforme Europese regelgeving niet ten koste gaat van de flexibiliteit van reeds bestaande regels.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I agree: it is true that the definition of fishing days in the temporary recovery plan for cod is very inflexible.
Inderdaad is de definitie van visdagen in dit voorlopige plan om de kabeljauwstand te vergroten erg onflexibel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is not, therefore, such an inflexible, blinkered policy as might be imagined at first glance.
Dit is dus echt niet zo´n onbuigzaam en blind beleid als men op het eerste gezicht zou denken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Apparently, the EU was even inflexible in the negotiations and this is why everything went wrong.
De EU zou zelfs inflexibel zijn geweest in de onderhandelingen en daarom zou het allemaal zijn stukgelopen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com