Felemenkçe'de intimate

Telaffuz
zn. boezem vriend; vertrouweling
ww. te kennen geven, laten doorschemeren; verklaren (oudtalig gebruik)
bn. nabij; verwant; dichtbij; persoonlijk; privé; intiem (seksueel); gedetailleerd; diepgaand; innerlijk

Örnek cümleler

Normally, it would take a few dates before being alone with her, or before taking her to a more intimate and smaller restaurant.
Normaal zijn er enkele dates nodig voor je met haar alleen kunt zijn of voor je haar kunt meenemen naar een meer intiem en kleiner restaurant.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mrs Schleicher intimated earlier today that clean water was an unrealistic goal.
Mevrouw Schleicher zei eerder vandaag dat het streven naar zuiver water onrealistisch zou zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Earlier it had claimed intimate knowledge of the west of Scotland.
Voordien had zij beweerd westelijk Schotland te kennen als haar broekzak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr Bradbourn intimated that not enough data had been provided.
De heer Bradbourn beklaagt zich over een gebrek aan gegevens.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Often there is an intimate link between issues falling under the first and third pillars.
Er is immers vaak een nauw verband tussen de kwesties van de eerste en de derde pijler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You have not said anything but you intimated that Amendment No 4, as passed today, is different from what it was in committee.
U bent daar verder niet op ingegaan, maar u hebt wel erop gewezen dat amendement 4, zoals dat vandaag wordt aangenomen, anders is dan het in de commissie voorlag.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, as I intimated, I do have a number of concerns about the way these regulations have been framed.
Zoals ik echter al liet doorschemeren, maak ik me enigszins zorgen over de wijze waarop deze regelgeving is geformuleerd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, let me say first of all that I appreciate the way we can talk to each other here in a fairly intimate atmosphere.
Mijnheer de Voorzitter, laat ik eerst zeggen dat ik ervan geniet dat wij in een aangenaam kleine kring met elkaar kunnen beraadslagen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
Een derde van de tijd zou gereserveerd kunnen worden voor spontane debatten, zoals u al aangaf.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As previous speakers have said, this is a very delicate subject which touches on the most intimate area of our citizens' lives.
Dit onderwerp ligt heel gevoelig - dat is al gezegd - omdat het met de intiemste aspecten van het leven van de burgers te maken heeft.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com