Felemenkçe'de inventory

Telaffuz
zn. inventaris; boedelbeschrijving
ww. inventariseren, een boedelbeschrijving geven van; ongeveer samenvatten

Örnek cümleler

We need to pinpoint, and draw up an inventory of, the problem areas for coherence.
Wij moeten zichtbaar maken waar coherentie een probleem is en inventariseren wat die problemen zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These inventories and projections must be reported to the Commission each year.
Deze inventarisaties en prognoses moeten jaarlijks aan de Commissie worden toegezonden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The inventory has been addressed.
Er is al gesproken over de inventaris.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The complaints are staggering and include a faulty inventory and many thefts.
De aanklachten zijn overweldigend. Een gebrekkige inventaris, veel diefstallen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I welcome the fact that the Kuhne report has called for a report on the new inventory system for Parliament.
Het is een goede zaak dat in het verslag-Kuhne wordt aangedrongen op een verslag over dit nieuwe systeem voor het Parlement.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
How do you assess the scenario if the legal inventory is completed in optimum time?
Hoe ziet u de toekomst als de overname van de rechtsbesluiten optimaal verloopt?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is true that indicators should not be seen as some kind of inventory, of position-taking on specific policies.
De indicatoren moeten inderdaad niet begrepen worden als een soort van inventarisatie, als positiebepalingen binnen een concreet beleid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The inventory of Parliament' s property has been started, albeit somewhat late, and is making headway.
Naar het schijnt komt geleidelijk ook de inventarisatie van het vermogen op gang: deze wordt steeds beter.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I do not want to launch here into an inventory of EU-US cooperation. My point here is different.
Ik wil hier geen uitgebreide inventarisatie van de Europees-Amerikaanse samenwerking opmaken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
An inventory should be established of environmentally-damaging subsidies, and these must be phased out by 2010 at the latest.
De subsidies die schadelijk zijn voor het milieu moeten in kaart worden gebracht en moeten uiterlijk in 2010 zijn verdwenen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. listing: catalogue, record, register, roll, roster, list, account
2. reserve: stock, store, fund, hoard, consistent
3. list: catalogue, itemise, itemize, tabulate, record, tally, enumerate


dictionary extension
© dictionarist.com