Felemenkçe'de juvenile

Telaffuz
zn. jong; jeugdig; minderjarig
bn. jeugdig-, jong, onvolwassen, kinderachtig

Örnek cümleler

That's so juvenile.
Dat is zo kinderachtig.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I do not suppose that anybody in this House would object to the principle of protecting juveniles of marine organisms.
Ik denk niet dat er iemand in dit Parlement is die bezwaren heeft tegen het principe van het beschermen van jonge exemplaren van mariene organismen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We certainly have a heart for children, but nothing concerns us quite so much as whether the juvenile fish are thriving.
Wij hebben echter een hart voor kinderen. Niets houdt ons zozeer bezig als de zorg voor en het gedijen van jonge vis.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
With cod supplies at an all-time low Mr Nicholson is calling for restrictions to stop trawlers from catching juvenile cod.
Omdat het kabeljauwbestand nog nooit zo laag is geweest, bepleit de heer Nicholson de invoering van beperkingen. Trawlers mogen niet langer op jonge kabeljauw vissen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is important that we pay special attention to juvenile, urban and drug-related crime.
We moeten met name aandacht besteden aan jeugdcriminaliteit, criminaliteit in de steden en druggerelateerde criminaliteit.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.
Het grootste probleem hierbij is het grote aantal jonge vissen dat gevangen wordt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
One possible way of reducing catches of juveniles is to use nets with a larger mesh size.
Een van de mogelijkheden om de vangst van jonge vissen te verminderen, is het gebruik van netten met grotere mazen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We all have to accept that this is about the protection of juvenile cod in the Irish Sea.
We moeten allemaal beseffen dat het hier gaat om de bescherming van jonge kabeljauw in de Ierse Zee.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All of this is highly commendable and will assist in the process of stock recovery and juvenile recruitment.
Dit alles is zeer aanbevelenswaardig en draagt bij aan het proces van het herstel van visbestanden en de aanwas van jonge vis.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Juvenile offenders, pregnant women and nursing mothers were also excluded.
Daarnaast zijn tevens jeugdige delinquenten, zwangere vrouwen en zogende moeders van een doodvonnis uitgesloten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

young: immature, adolescent, youthful, childish, puerile© dictionarist.com