Felemenkçe'de litter

Telaffuz
zn. rommel, troep; (lig/stal)stro, afdekstro (v. planten); nest (jongen); draagkoets/stoel; draagbaar
ww. werpen, jongen; een rommel maken v.; rondstrooien

Örnek cümleler

Diseases must be kept at bay, the landmines littering the area must be cleared and re-housing schemes must be established.
Het uitbreken van ziektes moet worden voorkomen, de zwervende mijnen moeten worden opgeruimd en de herhuisvesting moet van start gaan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Er ontstaat voortdurend nieuwe turf door de assimilatie van moerasplanten en door afvalproductie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
By this I mean litter and other associated problems that boating causes.
Daarmee bedoel ik weggegooid vuil en andere bijkomende problemen die door de pleziervaart worden veroorzaakt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They might also take care not to litter the Iraqi desert with depleted uranium.
Misschien willen zij er ook op letten dat ze de Iraakse woestijn niet met verarmd uranium bezaaien.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On a slightly different note, I have noticed that the Green Paper is littered with a great many questions.
Dan een andere invalshoek: Ik heb geconstateerd dat het Groenboek met zeer veel vragen is gelardeerd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Perhaps he could clean up the litter.
Misschien kan hij de boel schoonmaken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
EU history is littered with the corpses of all these whistleblowers.
De geschiedenis van de EU is bezaaid met de lijken van deze klokkenluiders.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Today we are presenting concrete proposals, which the other institutions cannot allow to be thrown into the litter bin.
Vandaag komen wij met concrete voorstellen die de overige instellingen niet in de prullenbak mogen laten verdwijnen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have to say that history is sadly littered with unwanted and inappropriate pieces of paper.
Ik kan u vertellen dat de geschiedenis bezaaid is met ongewenste en zinloze stukken papier.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
'Garbage littered on city streets can be not only unhealthy but also politically hazardous.
"Vuilnis op straat is niet alleen een risico voor de gezondheid, maar ook voor de politiek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. disorder: clutter, confusion, mess, untidiness, jumble
2. rubbish: trash, garbage, refuse, waste, debris, fragments
3. brood: offspring, family
4. stretcher: vehicle
5. strew: scatter, derange, clutter, disarrange, disorder, mess up, defiledictionary extension
© dictionarist.com