Felemenkçe'de livelihood

Telaffuz
zn. levensonderhoud

Örnek cümleler

Poverty and wealth used to depend more on means of livelihood.
Vroeger waren armoede en rijkdom meer afhankelijk van de industriële structuren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Erika cost no human lives but it may have ruined many human livelihoods. Just as the Sea Empress, just as the Braer did.
De Erika heeft geen mensenlevens geëist, maar zij heeft wellicht wel de broodwinning van veel mensen tenietgedaan, net als de Sea Empress en de Braer destijds.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And no one can comprehend this attitude. Certainly those who fear for their livelihood are at a complete loss.
Dames en heren, dit is verkeerd en dit kan ook niemand begrijpen, vooral niet wie voor zijn toekomst vreest.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Their livelihoods were endangered.
Hun bestaan stond op het spel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The approach is also supported by EU farmers, who are very conscious of the grave threat to their livelihood from this disease.
Deze aanpak heeft ook de steun van de boeren in de EU, die zich er zeer goed van bewust zijn dat deze ziekte een ernstige bedreiging vormt voor hun kostwinning.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If all the animals are slaughtered they are left without their livelihood.
Als alle dieren worden geslacht, hebben zij niets om van te leven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As a result, farmers in the south will continue to have their livelihoods devastated.
Het gevolg is dat boeren in het Zuiden aanhoudend in hun bestaan worden bedreigd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
650 Scots, mostly women, face the prospect tonight of losing their jobs and their livelihoods.
Hierdoor dreigen 650 Schotten, voornamelijk vrouwen, vanavond hun baan en hun inkomen te verliezen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Whoever breaks this law must lose his livelihood, because human health in our country is at stake here.
Wie de wet breekt mag niet meer in die branche werken. Tenslotte staat de gezondheid van onze burgers op het spel!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Biodiversity is also important environmental capital which local societies in many countries depend on for their livelihood.
De biologische diversiteit vormt ook een belangrijk natuurkapitaal dat lokale gemeenschappen in veel landen nodig hebben om in hun onderhoud te voorzien.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

living: work, sustenance, support, subsistence, vocation, business, bread


© dictionarist.com