Felemenkçe'de measurement

Telaffuz
zn. afmeting, maat, maatsysteem

Örnek cümleler

Needless to say, this is a more effective monitoring method than the random measurement method used twice a year.
Het zal duidelijk zijn dat dit een betere monitoring is dan twee keer per jaar op een willekeurig tijdstip meten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
According to experts, the costs are not higher since the measurement of cumulative samples is far cheaper.
Volgens experts zijn de kosten niet hoger, aangezien de meting van cumulatieve monsters veel goedkoper is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As such the measurement deviations at Sellafield do not have any consequences on the safe transport of pellets.
De meetafwijkingen in Sellafield hebben op zich geen gevolgen voor het veilig transporteren van pellets.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ten years and no agreement must be a failure by any measurement you wish to adopt.
Wie tien jaar onderhandelt zonder resultaat, heeft gefaald, welke norm je ook hanteert.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Council did agree to harmonising the measurement and calculation of noise.
De Raad heeft wel ingestemd met het harmoniseren van het meten en berekenen van lawaai.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I, too, am in favour of this, but that does not mean that they should not be subject to measurement.
Ook ik ben daar voorstander van, maar dat betekent niet dat zij niet gemeten zouden moeten worden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I consider it to be progress in itself that there are harmonised methods of noise measurement and common noise indicators.
Ik vind het al een vooruitgang dat wij nu beschikken over geharmoniseerde methoden voor de meting van geluid en gemeenschappelijke geluidsbelastingsindicatoren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the last few months, a large-scale emissions measurements programme has been undertaken.
In de afgelopen maanden is een uitgebreid programma voor emissiemetingen uitgevoerd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The number and size of the fishing gears could, for example, be included in measurements of capacity.
Er zou bijvoorbeeld ook rekening gehouden kunnen worden met het aantal en de omvang van de vangwerktuigen bij de meting van de capaciteit.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can understand that the measurement of engine power in kilowatts is problematic and difficult to enforce.
Ik begrijp dat de motorkracht zeer lastig te meten is in kilowatt en ook zeer lastig gehandhaafd kan worden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. dimensions: area, proportions, size, extent, magnitude, scope, range
2. assessment: estimation, determination, appraisal, calculation, evaluation, analysis, computation
3. measure: foot, inch, yard


dictionary extension
© dictionarist.com