Felemenkçe'de mishandle

Telaffuz
ww. mishandelen; gemeen behandelen

Örnek cümleler

Chemicals can certainly present a risk if they are mishandled and they can need regulation.
Chemische stoffen kunnen zeker een risico vormen als ze verkeerd worden gebruikt, en er kan regelgeving voor nodig zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Far too many people (particularly young people) suffer burns and scars because of faulty fireworks or mishandling.
Veel te veel mensen, vooral jongeren, lopen brandwonden en littekens op omdat het vuurwerk ondeugdelijk is of verkeerd wordt gebruikt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
An extremely important step has been taken, which Moldova and the European Union cannot afford to mishandle.
Er is een uiterst belangrijke stap voorwaarts gezet, en zowel Moldavië als de Europese Unie kunnen zich niet veroorloven dit verkeerd te benaderen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That applies to big Member States as well as small ones, as was shown in the mishandling of the Yugoslav crisis.
Dit geldt zowel voor grote als kleine lidstaten, zoals bleek uit de slechte aanpak van de crisis in Joegoslavië.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. misuse: misemploy, misapply, botch, fumble, bumble, abuse
2. abuse: harm, mistreat, man-handle© dictionarist.com