Felemenkçe'de modest

Telaffuz
bn. bescheiden; beleefd; gematigd; beperkt

Örnek cümleler

On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet of Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language". Its size was modest, its motto ambitious: "For a language to be an international one, is not enough to call it as such." The name of the author was given as "Dr. Esperanto".
Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom has a modest two-bedroom house in Boston.
Tom heeft een bescheiden huis met twee slaapkamers in Boston.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is modest.
Tom is bescheiden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
One in which someone from a modest background can get on in life so as to make life a little easier for his or her children.
Een samenleving waarin iemand die in slechte omstandigheden verkeert vooruitgang in zijn leven kan boeken, zodat zijn kinderen het iets beter hebben.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, experience has taught me that, in politics, modest ambitions are never the key to success!
De ervaring heeft mij echter geleerd dat al te bescheiden ambitieuze plannen nooit tot politiek succes leiden!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The funds available are modest.
Er zijn weinig middelen beschikbaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These modest enough resources should not be watered down further by the inclusion of secondary objectives.
We moeten deze toch al bescheiden middelen niet nog eens gaan versnipperen door ze in bijzaken te steken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A modest export trade is based on the sale of agricultural produce to neighbouring regions.
De nietige export is gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten aan de buurlanden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The alternative to this modest step is no step at all.
Het alternatief voor deze bescheiden stap is stilstand.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is not enough to have a few successful but extremely modest Socrates projects about the euro in Europe' s schools.
Het is niet voldoende dat er op Europese scholen enkele succesvolle, maar uiterst bescheiden Socrates-projecten over de euro lopen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com