Felemenkçe'de number

Telaffuz
zn. nummer, aantal, getal, tal, versmaat, mens [inf.], meid [inf.]
ww. nummeren, tellen, bedragen

Örnek cümleler

Although she has had the title of Queen for a number of years, she has been living in castles in England and Scotland for more than this.
Alhoewel ze de titel Koningin al voor een aantal jaren draagt, heeft ze al geleefd in kastelen in Engeland en Schotland voor meer dan dit.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The royal guards have a long history, and they have been marching in a display for a number of years.
De koninklijke wachten hebben een lange geschiedenis, en zij marcheren al een aantal jaren in een vertoning.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She visits ordinary citizens and attends a number of special events with other members of the royal family.
Ze bezoekt gewone burgers en woont verschillende speciale evenementen bij met andere leden van de koninklijke familie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Princess Diana was very active in charities and raising money for a number of good causes.
Prinses Diana was heel actief in liefdadigheid en het verzamelen van geld voor verschillende doelen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He lives with a number of other dogs, all of which are looking for new owners.
Hij leeft met een aantal andere honden, die allemaal naar nieuwe eigenaars zoeken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have started a number of organisations to try and help protect the world’s rainforests.
Ze hebben een aantal organisaties opgericht om de regenwouden in de wereld te proberen te beschermen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are a number of dangerous animals.
Er zijn verschillende gevaarlijke dieren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After school they take part in a number of activities.
Na school nemen ze deel aan een aantal activiteiten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Research shows that one in three young people are bullied on a regular basis, but experts believe the numbers could be much higher.
Uit onderzoek blijkt dat één op de drie jongeren worden gepest op een regelmatige basis, maar experts geloven dat de nummers veel hoger liggen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bullying happens for a number of reasons, and sometimes there’s no reason at all.
Pesten gebeurt om een aantal redenen, en soms is er geen enkele reden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com