Felemenkçe'de occupation

Telaffuz
zn. beroep, bezigheid, bezitneming, inbezitneming, bezit, ambacht, handwerk, bezetting, bewoning

Örnek cümleler

Her occupation is teaching.
Haar beroep is onderwijzen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What is your occupation?
Wat doe je van beroep?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What's your occupation?
Wat doe je van beroep?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Italy' s was the occupation of Libya, and Britain' s the shameless looting of Egypt.
Dat van Italië bestond uit de bezetting van Libië, en dat van Engeland uit de schaamteloze plundering van Egypte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Neither will the occupation of the land of white farmers resolve the problems.
Ook het bezetten van land van blanke boeren zal de problemen niet oplossen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Similarly, Mugabe will not recoil from provoking anarchy and racial hatred by encouraging the illegal occupation of white farms.
Mugabe deinst er ook niet voor terug anarchie en rassenhaat uit te lokken door de illegale bezetting van blanke boerderijen aan te moedigen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The worst thing of all was the aggression during the time of the Nazi and Fascist occupation.
Het ergste van al was de agressie tijdens de nazistische en fascistische occupatie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I was horrified to witness in the delegation last week the extent to which Palestine is a military occupation.
Ik maakte deel uit van de delegatie van vorige week en ik was geschokt door de staat van militaire bezetting van Palestina.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Secondly, rules relating to the occupation of land.
De tweede factor betreft regels die betrekking hebben op de gebruikmaking van de grond.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They are simply asking for an end to the military occupation they are subjected to.
Zij verlangen eenvoudigweg dat er een einde komt aan de militaire bezetting waarvan zij het slachtoffer zijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. control: occupancy, possession, holding, tenure, ownership, use, tenancy
2. vocation: line, business, affair, calling, craft, job
3. invasion: capture, attack, seizure© dictionarist.com