Felemenkçe'de periodically

Telaffuz
adv. periodiek

Örnek cümleler

Everyone should periodically receive a physical examination.
Men zou periodiek een lichamelijk onderzoek moeten krijgen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Perhaps you could pop back periodically.
Misschien zou je hier op gezette tijden eens binnen kunnen wippen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A further negative point is the clear lack of condemnation of the bombing raids that Iraq still suffers periodically.
Onaanvaardbaar is ook dat het verslag de bombardementen waarvan Irak nog steeds regelmatig het slachtoffer is niet veroordeelt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And, for the future, they were very worried about the reports they were going to have to present periodically.
Zij maakten zich veel zorgen over de toekomst in verband met de verslagen die zij periodiek zouden moeten gaan indienen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would ask the Commission to inform us regularly and periodically on all these issues.
Ik verzoek de Commissie op geregelde tijdstippen verslag uit te brengen over al deze kwesties.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It may be possible to live with silicone breasts if they are periodically replaced with new material.
Misschien valt er wel te leven met siliconenborsten als die levenslang periodiek worden vervangen door nieuw materiaal.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The evaluation reports are periodically published on ECHO's website, once Member States have been informed.
De evaluatierapporten worden regelmatig gepubliceerd op de website van ECHO, zodra de lidstaten van de inhoud op de hoogte zijn gesteld.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This will enable the Union to assess the practical implementation of these measures periodically.
Zodoende kan de Unie op gezette tijden bekijken in hoeverre de maatregelen in praktijk zijn gebracht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Keeping animals on vehicles during long breaks or unloading them periodically is impossible.
Het in de auto's houden van dieren tijdens lange rustpauzes of het tussentijds uitladen van dieren is onmogelijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the matter of those weapons, the Council is willing to report to this House periodically and to work closely with you.
Voor wat betreft dit soort wapens is de Raad bereid periodiek rekenschap af te leggen aan uw Parlement en nauw met u samen te werken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com