Felemenkçe'de potent

Telaffuz
bn. krachtig, machtig, sterk, invloedrijk

Örnek cümleler

This too, Mr President, ladies and gentlemen, is terrorism: it may be less potent but it is still effective.
Ook dit is, mijnheer de Voorzitter, geachte collega' s, een vorm van terreur, van een bedekte maar doeltreffende vorm van terreur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Agreement is a potent expression of shared values and common objectives.
De overeenkomst is een krachtige uitdrukking van onze gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelstellingen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Garlic is an extremely potent medicinal remedy; it is also a food in wide circulation.
Knoflook heeft een buitengewoon krachtige medicinale werking; het is echter ook een veelgebruikt voedingsmiddel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But one of our most potent weapons against this evil is our unshakeable commitment to the principle of freedom under the law.
Een van onze machtigste wapens tegen dit kwaad is echter onze onvoorwaardelijke steun voor het beginsel van vrijheid onder de wet.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The weight of history is now being used as a potent weapon to arouse popular resentment against President Gbagbo and France.
De last van het verleden wordt nu ingezet als krachtig wapen om haat te zaaien onder de bevolking tegen president Gbagbo en Frankrijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was a solemn moment; it was a special moment; it was a potent moment.
Dit was een plechtig moment, een bijzonder moment, een sterk moment.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The first is that the euro is the EU's most potent response to globalisation.
Het eerste is dat de euro het sterkste antwoord van de EU is op de globalisering.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They ignore the fact that landfill waste will produce methane, which is 12 times more potent a greenhouse gas than CO2.
Men gaat voorbij aan het feit dat het afval op stortterreinen methaan produceert, een broeikasgas dat twaalf keer zo krachtig is als CO2.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The growing disease in the European Union, namely disagreement, is being treated and the Reform Treaty is a potent remedy.
De zich uitbreidende ziekte in de Europese Unie, namelijk onenigheid, wordt behandeld en het hervormingsverdrag is een krachtig medicijn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is, without doubt, a highly potent symbol of the long way we have come since the deadlocks of 2005.
Dit is ongetwijfeld een zeer krachtig symbool voor de enorme vooruitgang die we sinds de stilstand van 2005 hebben bereikt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. effective: cogent, efficacious, persuasive, influential, convincing
2. powerful: mighty, puissant, strong
3. useful: efficient, stiff, effective© dictionarist.com