Felemenkçe'de public

Telaffuz
bn. openbaar, openlijk, publiek, algemeen, staats-, volks-, ruchtbaar
zn. publiek, herberg

Örnek cümleler

Although famous, William and Harry have always been quite shy and avoided the public eye when possible.
Alhoewel bekend, bleven William en Harry altijd een beetje verlegen en vermeden ze het publiek wanneer mogelijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And to our surprise, there is no public transport system with such a frequency and variety as in Spain.
En tot onze verbazing is er geen openbaar vervoerssysteem met eenzelfde frequentie en variatie als in Spanje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't swear in public.
Vloek niet in het openbaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am not accustomed to making speeches in public.
Ik ben niet gewend voor publiek te spreken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I attend a public school.
Ik zit op een openbare school.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I dislike speaking in public.
Ik spreek niet graag in het openbaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't like to speak in public.
Ik spreek niet graag in het openbaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In November 2013, the U.S., Norway, and the U.K. launched a public-private partnership to support forests in developing countries, with the goal of reducing emissions from deforestation and promoting sustainable agriculture.
In november 2013 startte de Verenigde Staten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk een publiek-private samenwerking om bosgebieden in ontwikkelingslanden te ondersteunen, met als doel het reduceren van emmissie door ontbossing en het stimuleren van duurzame landbouw.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Is the park open to the public?
Is het park open voor het publiek?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's rude to make fun of your boss in public.
Het is onbeleefd om in het openbaar je baas voor gek te zetten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. unrestricted: open, accessible, known, free
2. communal: general, common, joint, national, shared, collective, widespread
3. civic: civil, governmental, societal
4. populace: society, people, men, following, audience, citizensdictionary extension
© dictionarist.com